Zelenina

Spolehlivost a funkčnost našeho systému fyzické ostrahy a ochrany je zajištěna dlouholetými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti. Způsob vyškolení našich zaměstnanců přesně vymezuje povinnosti k zajištění bezpečí našich klientů. Strážní jsou systematicky proškoleni v oblastech bezpečnosti práce, požárních předpisů a dalších okruzích souvisejících s výkonem strážní služby. Výstupem školení je složení kvalifikační zkoušky. Strážným je k dispozici v kteroukoli denní i noční dobu dispečink, kontrolní inspektor a hlavní bezpečnostní manažer pro okamžité řešení mimořádných událostí.

Nabízíme možnost kombinace fyzické ostrahy s elektronickým kontrolním obchůzkovým online systémem, který jde na náklady naší společnosti. Využití tohoto dsystému spočívá v instalaci několika čipů v objektu a čtecího zařízení u pracovníka ostrahy. Systém umožňuje kontrolu činnosti strížného vč. dodržování harmonogramu plánované obchůzkové trasy.